Goed werkgeverschap

Bericht op Jan 24, 2020

In elke professionele organisatie is er behoefte aan werknemers die goed kunnen inspelen op veranderende opgaven en vragen die aan de organisatie worden gesteld. Voor vernieuwing en innovatie is open leerklimaat belangrijk, waar mensen uitgenodigd worden om buiten de voor hen gebaande paden treden. Waar mensen werken die dat ook graag willen. Waar professionals gerespecteerd worden in hun expertise en de ruimte kunnen nemen voor professioneel handelen.

Een organisatie waarin het HR-instrumentarium van werven, selecteren, opleiden, ontwikkelen, begeleiden, beoordelen en leidinggeven in goede onderlinge samenhang zijn gericht op de ontwikkeling van de medewerkers. In lijn met de strategie en doelstellingen van de organisatie.

Goed werkgeverschap begint met het luisteren naar wat er leeft in de organisatie en wat de behoefte zijn.  Tijdens veranderingen is goed luisteren doorslaggevend voor het succes van de nieuwe strategie. Elke medewerker tevreden houden of krijgen zal niet lukken. Echter met een op duurzame inzetbaarheid gericht strategisch HR beleid, kunnen maatregelen als passende beloningen en mogelijkheden om de werk/privé balans te ondersteunen, veel effect sorteren.