Intervisie

Intervisie is een vorm van collegiale ondersteuning en advisering bij werk en business gerelateerde vraagstukken. De structuur en werkvormen nodigen uit om tot vernieuwde en verfrissende inzichten en oplossingen te komen. Daarvoor brengen deelnemers een actueel vraagstuk of business case in.

De intervisie kan onderdeel uitmaken van een leiderschap-, talent-, of management development programma.  Maar ook als een ‘learning-on-the-job’ methode is het een buitengewoon effectieve en plezierige werkvorm.