Welk leiderschap is nodig om wendbaar met technische en sociale veranderingen in de samenleving om te gaan? Kan dit leiderschap het permanente leren en ontwikkelen van haar medewerkers als organisatie stimuleren en ondersteunen?

Welke organisatiestructuur draagt bij aan het gewenste leiderschap en de operationele uitvoering ervan? Hoe ondersteunt deze samenwerking en wendbaarheid?

Voor een toekomstbestendig leiderschap is moed, sociale betrokkenheid en de bereidheid om verantwoordelijkheid te nemen voor zijn/haar acties nodig. Maar ook een inclusieve en op diversiteit gerichte benadering die een dialoog voorstaat met alle stakeholders.