De kracht van goede oplossingen schuilt vaak in het vermogen integraal, over de verschillende disciplines en teams heen, oplossingen voor de (organisatie) vraagstukken te kunnen bieden. Binnen een goed MD traject kunnen vaardigheden voor integraal handelen in de organisatie en in de keten, verder worden ontwikkeld.

Om de missie en visie van de organisatie te verwezenlijken, is het voor leidinggevenden belangrijk dat zij het potentieel van medewerkers op de juiste manier in zetten en verder laten ontwikkelen. Dat vergt scherpe aandacht van managers voor de persoonlijke groei en talent van medewerkers. Het MD wil intermenselijke vaardigheden stimuleren als bijvoorbeeld: hoe krijg ik anderen met mij mee? Wanneer zet ik druk en wanneer geef ik ruimte? Hoe richt ik coachend leiderschap?

Daarnaast is er aandacht voor de veranderingen in het maatschappelijke en bedrijfsmatige speelveld. Het begrijpen van verschuivingen in de markt en maatschappij en het adequaat reageren hierop is ook voor de bedrijfsvoering belangrijk. Tijdens het MD programma worden deelnemers uitgedaagd om ondernemerschap – en inherent daaraan proactief gedrag – te ontwikkelen en te versterken.


Wilt u meer informatie?
  U kunt hier het onderstaand contactformulier invullen.