Het connectthedotswerkende leven vraagt dat we voortdurend wendbaar zijn, alert om in te spelen op veranderingen in de organisatie, in de maatschappij en op de arbeidsmarkt. Ik faciliteer individuen en organisaties bij het bepalen van de koers en het invullen van ambities. Bij verandering, transities en/of innovatieproces.

Wat kunt u van mij als (organisatie) coach verwachten?

 • een zeer gedegen opleidingsachtergrond, hou mijn eigen vakmanschap ondermeer via onderlinge intervisie op peil;
 • ruime ervaring als executive coach: weet hoe het is om in een politiek speelveld met veel stakeholders te opereren en floreren;
 • een oprechte belangstelling naar uw persoonlijk of organisatievraagstuk;
 • oog voor het ‘goede’ leven; welzijn van de organisatie en haar medewerkers;
 • goede bedrijfs- en marktkennis;
 • effectieve samenwerking met topadviseurs op het gebied van leiderschap en verandermanagement bij substantiële verandervraagstukken.

Werkwijze

Aan een traject gaat in de regel een intake of kennismakingsgesprek vooraf om te bepalen of er ‘klik’ is. De volgende aanpak typeert mijn werkwijze:

 • Ik ga voor duurzaam resultaat;
 • De gesprekken houd ik licht en vitaal door te werken vanuit het nu;
 • Ik ben transparant in mijn aanpak en feedback;
 • Mijn opmerkingsgave gebruik ik om naast het verbale ook veel aandacht aan de non verbale communicatie te besteden;
 • Naast ruimte voor reflectie reik ik methoden en handvatten aan om de gewenste veranderingen vorm te geven.
 • Geen enkele opdracht is hetzelfde; de aanpak wordt afgestemd op de deelnemer(s);
 • Daarnaast beschik ik over een goed netwerk en kunnen doorverwijzen indien dat nodig is.

Ik begrijp hoe belangrijk het is om (uw) privacy te garanderen en werk dan ook volgens strikte ethische richtlijnen. Mede om die reden ben ik aangesloten bij de Landelijke Vereniging voor Supervisoren en Coaches, LVSC en hanteer daarnaast de codes van het Career Management Institute en Birman Internationaal in Houston.