Teamcoaching is bedoeld voor teams die de talenten en competenties van iedereen beter willen benutten, effectiever willen samenwerken en gemeenschappelijke doelen willen bereiken. Teamcoaching kan voor zowel nieuw te vormen en bestaande teams als voor teams die in een wisselend teamverband met elkaar samenwerken binnen een matrixorganisatie, uitkomst bieden.

De Birkman® kan onderdeel uitmaken van de teamcoaching.  Deze methode helpt om de verschillen in perceptie tussen de teamleden te begrijpen en overbruggen. Het brengt de werkstijlen van het team in kaart en laat zien hoe een team het beste gefaciliteerd kan worden. Wanneer teamcoaching onderdeel is van een leiderschapprogramma en/of strategische oriëntatie vindt er een koppeling tussen individuele profielen naar team- en organisatieprofiel plaats.

Intervisie

Intervisie is een vorm van collegiale ondersteuning en advisering bij werk en business gerelateerde vraagstukken. De structuur en werkvormen nodigen uit om tot vernieuwde en verfrissende inzichten en oplossingen te komen. Daarvoor brengen deelnemers een actueel vraagstuk of business case in.

De intervisie kan onderdeel uitmaken van een leiderschap-, talent-, of management development programma.  Maar ook als een ‘learning-on-the-job’ methode is het een buitengewoon effectieve en plezierige werkvorm.