storytelling

Verhalen hebben een directheid en wijsheid die tot de verbeelding spreekt en geven daarmee richting aan de toekomst. Ze vormen de identiteit en bestemming, zowel van individuen als organisaties.

In de individuele gesprekken volgen we de meander van uw verhaal vol aandacht en verbinden dit met inzichten uit ondermeer de levenslooppsychologie. Wilt u meer weten over deze bijzondere aanpak, stuur dan een mail naar info@workwise.org.

Werken met verhalen volgens de ‘Narratieve inquiry’,  is bij uitstek geschikt om de ervaringskennis die leeft binnen organisatie zichtbaar te maken. De structuur en inhoud van de verhalen legt de betekenis voor de ontwikkeling van de organisatie bloot. De kwalitatieve gegevens van individuen en teams kunnen significante info geven voor organisatieontwikkeling.

In Intervisie is elk vraagstuk en business casus die ingebracht wordt door een deelnemer in principe ook een verhaal. Het vertellen en onderzoeken van dit verhaal werkt verbindend, het informeert en transformeert. De inzichten die worden opgedaan zijn zowel voor de casus inbrenger als de volledige groep leerzaam en nuttig.

Ps. Voor ‘Another State of Mind’ hebben wij voormalig minister van Financiën en CEO van de IMF Johannes Witteveen, medisch ethicus Gert van Dijk en voormalig voorzitter van INHolland Doekle Terpstra geïnterviewd.  Deze interviews laten zien hoe hun persoonlijke geschiedenis, waardepatronen, inspiratiebronnen en drijfveren tot vitale en verdienstelijke loopbanen leiden.

Wilt u meer informatie? U kunt hier onderstaand contactformulier invullen.