“Innoveren is geslaagd vernieuwen”

In ieder mens en in iedere organisatie bestaat behoefte aan vernieuwing en tegelijkertijd ook behoefte aan consolidatie van het bestaande. Om daadwerkelijk te innoveren is het van belang om de gebaande paden te verlaten en uit de comfortzone te treden.

Verandering kunnen ook complex zijn. Complexe vraagstukken kunnen nooit eenduidig opgelost worden. Deze vraagstukken hebben o.a. gemeen dat ze een geschiedenis hebben, tegenstellingen kennen en meerdere belangen moeten dienen.  De visie van Work Wise is dat:

  • In ieder mens een verlangen schuilt om competent te zijn en zowel in verbinding als autonoom te handelen;
  • Het aangaan van een goed gesprek erg verhelderend kan werken;
  • Een helicopterview ook kan betekenen dat je meerdere perspectieven naast elkaar kunt laten bestaan. We reiken een integrale, inclusieve benadering aan;
  • We respect hebben voor vakmanschap en professionaliteit;
  • We ervan overtuigd zijn dat mensen zelf perspectieven voor verandering in zich dragen; onze begeleiding is erop gericht die perspectieven tevoorschijn te brengen en te vertalen naar concrete mogelijkheden;

Het is voor zowel individu als organisatie belangrijk om naast reflectie en actie, ook geduld en doorzettingsvermogen aan te spreken om gewenste veranderingen te realiseren.  Het waarderen en appreciëren van wat goed gaat in de organisatie, in het werk en de loopbaan kan ook een andere, frisse blik op ontwikkelingen geven.

In 2016 ben ik gestart met een promotieonderzoek naar de relatie tussen pro-actief gedrag en praktische wijsheid. Proactief gedrag leidt tot meer innovaties. Praktische wijsheid zorgt ervoor dat je met je met de juiste dingen bezig houdt.